de Ionuț Tănase

poza 2

Revista de Achiziții Publice organizează conferința națională
Lobby sau trafic de influență?
 – Momentul în care activitatea de lobby se suprapune traficului de influenţă –
București, Sheraton Bucharest Hotel, Sala Iridium
19 noiembrie 2015

 

Moderator eveniment: lect. univ. dr. Petrică-Mihail MARCOCI, formator de specialitate în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei.

Vor participa în calitate de speakeri, reprezentanţi ai Parlamentului României, Ministerului Justiției, ai mediului academic şi de afaceri, avocaţi, experţi în domeniul afacerilor europene, lobbyiului, jurnalişti, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile etc.

Speakeri invitați:
Robert Marius Cazanciuc – Ministrul Justiţiei;
Liviu-Bogdan Ciucă – Deputat, Președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Camera Deputaților;
Cătălin Boboc – Senator, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, Senatul României;
Nistor Călin – Procuror șef-adjunct Direcţia Naţională Anticorupţie;
Ioana Lazăr – Director Agenţia Naţională de Integritate;
Marius Gogescu – Director, Corpul de Control al Primului Ministru;
Adriana Săftoiu – Expert comunicare şi PR;
Victor Alistar – Director Executiv Transparency International;
Anton Hadăr – Președinte Federația Națională Sindicală Alma Mater;
Dr. Ionuţ Tănase – Specialist comunicare politică şi lobby;
Dan Cărbunaru – Jurnalist, Director Calea Europeană;
Radu Soviani – Jurnalist;
Alexandru Cumpănaşu – Director Executiv Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei;
SCPA Ceparu şi Irimia;
SCA Mihăilă şi Asociaţii.
________________________________________
Teme în dezbatere:
1. Este societatea românească pregătită pentru acceptarea lobbyiului?
Impactul activităţilor de lobby în elaborarea politicilor publice, precum şi prezentarea unor exemple de bune practici la nivelul statelor membre ale UE; activități efectuate cu scopul de a influența în mod direct sau indirect procesul de elaborare a politicilor și deciziilor.
Lobbyistul, “interpret” între administraţia publică şi interesele societăţii.
Influențarea directă şi contactul direct cu instituția; Influențarea indirectă şi contactul indirect cu instituțiile prin intermediul mass-media, societății civile sau conferințe.

2. Legislaţia penală din România şi activitatea de lobby
Trecând în zona licitului, lobbyiul excede zonei penale; necesitatea reglementării de către Ministerul Justiţiei.
Distincţia celor două fapte: Lobby, ca promisă diligenţă de a influenţa şi plata diligenţei de a influenţa; Trafic de influenţă, promisiunea influenţei şi plata influenţei.

3. Limitări legale ale lobbyiului în România
Necesitatea distincției între termenii lobby, advocacy, campanie de comunicare și PR etc.
Contractul de lobby – modul de desfăşurare a acţiunilor de influenţare a activităţii puterii legislative şi a celei executive, acţiuni desfăşurate în favoarea unui terţ; reprezentarea propriilor drepturi, opinii sau interese printr-o activitate specifică.
Modul în care trebuie să se desfăşoare relaţiile dintre autorităţile publice şi lobbyişti, de a populariza activitatea de lobby:
– informarea beneficiarilor asupra etapelor care trebuie parcurse pentru atingerea obiectivului urmărit;
– cercetarea şi adunarea de informaţii necesare îndeplinirii scopului propus; informarea beneficiarilor asupra demersurilor întreprinse şi monitorizarea rezultatelor;
– participarea la dezbaterile organizate de autorităţile publice centrale și locale asupra cărora se exercită activitatea de lobby.

4. Lobbyistul între profesie şi infracţiune
Activitatea de lobby ca titlu professional.
Tipuri de comunicări care nu sunt considerate acţiuni specifice activităţii de lobby; Cine poate desfăşura activităţi de lobby; Interdicţii în desfăşurarea activităţii de lobby; Reguli fundamentale ale activităţii de lobby; Relaţia lobbyist – autorităţi publice; Raportarea activităţii de lobby.

5. Dimensiunile etice şi deontologice ale lobbyiului; reguli de bună practică

Ionuț Tănase – Prezentarea “Stereotipiile lobbyului” (19 noiembrie 2015)

© 2015
ionut.tanase@gmail.com | desprelobby.ro